Compacttilt™ – Produkt typer

S30-Light_900x900

S30-Light

Compacttilt™ har udviklet minitiltet S30Light som en prisstærk løsning til maskiner optil 1250 KG.  S30Light har ingen stempler, og det gør  S30Light velegnet til arbejdsopgaver hvor pladsforhold er snævre.

Her løser S30Light også mange af håndskovlens opgaver og bidrager til bedre ergonomiske arbejdssituationer. Med S30Light undgås slanger til tilt-skovle og i stedet opnås tilt-funktion på hele skovlpakken. S30Light har 2×50⁰tiltvinkel, lav indbygningshøjde, sit smalle design – og så er S30Light´så smalt at det arbejder i 20’er render og kan anvende 20cm skovle.

S30Light udmærker sig også ved at have en egenvægt på 18kg – og er dermed markedets mindste tilt. Det gør at maskinen bedst muligt bevare sin fødte styrke. S30Light er med halvautomatisk skifte, og fæste produceres direkte efter den specifikke maskine.

Link til pdf S30Light info

S30

S30-MH30

S30-MH30 er designet til gravemaskiner i vægtklasse 0 til 2 tons. S30-MH30 er unik ved både at være smalt design og have lav vægt – og det er designet til at optimere gravearbejdet i smalle render.

Med et tiltfæste der ikke er bredere end 150mm – formår S30-MH30 at grave med smalle skovle. Og med den lave indbygningshøjde kan der trækkes en lige kant – helt tæt på maskinen. Samtidig tilter S30-MH30 2×50°.

Med S30-MH30 opnås fuld udnyttelse at maskinens graveegenskaber – også når pladsforholdene er små. S30-MH30 er standard udstyret med hydraulisk hurtigtskift med pinlock-låsesystem. Fæstet produceres til den specifikke maskine, og fås med S-skifte, MH-skifte eller S30-180-skifte.

S40

S40-MH40

S40-MH40 er et tiltsystem der er designet til gravemaskiner i vægtklasse 2 til 3 tons. Med tiltvinkel 2×50°, unik lav indbygningshøjde, intet der er bredere end gravemaskinens eget fæste – er S40-MH40 udviklet til at løse alsidige graveopgaver. Den lave indbygningshøjde sikrer at der kan graves en skarp kant helt tæt på gravemaskinen.

S40-MH40 fæste er ikke bredere end maskinens fæste – det gør det let at komme til, hvor pladsforhold er udfordrende samtidig med optimal brug af rummelige skovle der kan flydes max – og svinge gravearmen ud over gravemaskinensbælter – uden maskinen vipper.

S40-MH40 er standard udstyret med hydraulisk hurtigtskift med pinlock-låsesystem Fæstet produceres til den specifikke maskine, og fås med MH-skifte eller S-skifte.

RS-40_900x900

Rotor RS-40

Rotator RS-40 er en tiltrotator designet til gravemaskiner i vægtklasse 2 til 3 tons. Med dets kun 28 cm bredde og 2×50⁰ tiltvinkel og uendelig mulighed for rotation, er det designet til at arbejde under snævre pladsforhold.

Rotor RS-40 har heller ikke stempler, og dermed er der intet i vejen når maskinen skal udføre sin opgave. Med Rotor RS-40 lave vægt på 92kg opnås maksimalt udnyttelse af gravemaskinens fødte kræfter.
Rotor RS-40 er vejegnet til arbejde med planering, skråninger, anlæg, snævre og udfordrende pladsforhold, og udmærker sig også ved at kunne minimere behovet for gravekasser under anlægsopgaver.

Rotor RS-40 er som standard inkl. 1 stk. dobbeltvirkende udtag.
Fæstet produceres til den specifikke maskine.

Link til PDF Compacttilt rotator

S40H_H45L

S40H / H45L

Compacttilt™ S40H / H45L er designet til gravemaskiner i vægtklasse 3 til 6 tons. Med lav vægt, lav indbygningshøjde og tiltvinkel 2×50° – adskiller Compacttilt™ S40H / H45L fra andre produkter ved at udnytte gravemaskinens fødte gravekræfter optimalt – unikt ved ikke at tilfører unødvendig tyngde. Det betyder optimal brug af rummelige skovle der kan fyldes max – og svinge gravearmen ud over gravemaskinens bælter – uden maskinen vipper.

Compacttilt™ S40H / H45L løser alle planeringsopgaver og afretningsopgaver – hertil er Compacttilt™ S40H / H45L optimal i arbejdet med fundamenter og udgravninger. Compacttilt™ S40H er standard udstyret med hydraulisk hurtigtskift med pinlock-låsesystem. Fæstet produceres til den specifikke maskine – og fås med MH-skifte, S-skifte, og Hydrema – skifte.

H45

H45

H45 er det kraftigste tiltsystem i produktrækken – designet til gravemaskiner i vægtklasse 6 til 10 tons. H45 har unik lav indbygningshøjde og vægt – og det sikrer at gravemaskinen bevarer sine fødte kræfter.

Med H45 bevare gravemaskinens sine kræfter og kan samtidig løse alsidigt entreprenørarbejde. Og med H45 der ikke er bredere end maskinens fæste og sin tiltvinkel på 2×45° er H45 også god til afretning og planneringsopgaver – og med den lave indbygningshøjde graver H45 en skarp kant helt tæt på maskinen.

Med H45’s lave vægt opnås det at gravemaskinen kan anvendes til at flytte store mængder jord samt læsse biler. H45 føres med Hydremaskifte og er standard udstyret med hydraulisk hurtigtskift med pinlock-låsesystem.

Kontakt Compacttilt™ for mere information.